Obchodné podmienky

 

1. Objednávka tovaru

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: – dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru – dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používanie a ošetrovaniu výrobku – dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru
- za poškodenie zásielky zavinené poštou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
- v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti.
- v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru vopred.

3. Dodacie lehoty

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite, v prípade že je tovar na sklade. Tovar Vám dodáme na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok 1.99€/2 kusy tovaru/ na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Platba je teda pre kupujúceho konečná.
Naše dodacie a platobné podmienky platia pre zasielanie na adresu v rámci Slovenskej republiky. V prípade, ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné sa opakuje.

4. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. U nás nakupujete bez rizika. Ak by Vám tovar, ktorý ste si objednali, z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 5 dní od prevzatia zásielky zašlite späť na adresu odosielateľa

Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze, ktoré ste predtým za tovar zaplatili, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš osobný účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného!
Na tovar, ktorý si ponecháte sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky.
Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom firmy Drobček Topoľčany.

5. Cena tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien. Všetky ceny sú uvádzané s platnou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre kupujúceho sú konečné. Sadzba DPH je 20%.
Dokladom o predaji je faktúra,resp. kúpno-predajná zmluva, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

5. Poštovné
K cene tovaru účtujeme poštovné 6,89€ – nič len sadzba Slov. pošty. Balné neučtujeme

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu maxop@centrum.cz

7. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa , tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034, fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: nr@soi.sk

Adresa firmy:

OD JEDNOTA

NELLA MÓDA
Mária Plešková
Štefánikovo nám.17
95501 Topoľčany

 Posted by at 8:22